Zagotavljanje zasebnosti

Kot uporabnike naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
Na podlagi vašega povpraševanja ali ponudbe bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z vsemi relevantnimi dejstvi za sklenitev ustreznega posla za katerega ste predhodno izkazali zanimanje.

Avtorske pravice

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se ne smejo reproducirati brez soglasja družbe Kabi d.o.o. V preteklosti je kar nekaj posredniških hiš kršilo naše avtorske pravice zato smo se odločili, da bomo brezkompromisno opravili z vsakim kršiteljem.

Pogoji uporabe

Spodnji pogoji opisujejo pogoje uporabe portala Novogradnje.com, ki je v lasti družbe KABI d.o.o. Če portal uporabljate, potem se s temi pogoji uporabe strinjate. Če se s pogoji ne strinjate, potem odsvetujemo uporabo strani.

Vsebina spletnih strani je namenjena zgolj za lastne potrebe obiskovalcev strani in se je ne sme spreminjati, prepisovati ali ponovno objavljati niti v komercialne, niti v nekomercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe KABI d.o.o.

Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate z vsemi določbami v daljši različici Splošnih pogojev, ki sledijo v nadaljevanju.

1. Ko vstopite na našo spletno stran, ravnajte kot dober uporabnik in upoštevajte enostavna in logična pravila, zapisana v Splošnih pogojih. 

2. Spletno stran upravlja družba Kabi d.o.o., Ljubljana. Naše kontakte najdete na spletni strani.

3. Družba Kabi d.o.o. spoštuje avtorske pravice, spoštujte jih tudi uporabniki. Lastniki avtorskih pravic za programsko kodo, oglasne vsebine in tudi članke ter fotografije so znani, nadaljnja uporaba teh gradiv brez njihovega dovoljenja pa ni mogoča. 

4. Vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo posredovali tretjim osebam. Z njimi bomo ravnali skrbno, uporabili jih bomo le, da Vam ponudimo in zagotovimo boljšo kakovost naših storitev po vaši meri. Če boste želeli, bomo vaše osebne podatke izbrisali. 

5. Uporabniki spletno mesto uporabljajte na način, kot je predvideno – torej za branje novic, pregledovanje slik, iskanje informacij. Skrbno varujte vaše dostopne podatke do portala. Pazite, da dostopa do vašega računa in gesla ne bo imela nepooblaščena oseba, saj za morebitno škodo odgovarjate vi. 

6. Komentarji in druge vsebine, ki nam jih posredujete, so vaša avtorska last in tudi vaša odgovornost. Družba Kabi lahko v primeru kršitev pravil ali zakonodaje ustrezno ukrepa, da zaščiti javni in svoj interes. 

7. Če obiskujete naše spletno mesto, to še ne pomeni, da imamo do vas kakšno pogodbeno obveznost. Če obstaja v teh Splošnih pogojih kakšna napaka, poiščemo najbližjo zakonsko ustrezno rešitev. Če se ne moremo sporazumeti, naj o tem odloča sodišče v Ljubljani. 

8. Splošni pogoji se lahko spremenijo, vedno jih najdete objavljene na isti povezavi.

  

Splošni pogoji
 

1. Strinjanje s splošnimi pogoji
Ko obiščete spletno mesto v lasti družbe Kabi d.o.o., potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s temi Splošnimi pogoji in da sprejemate in boste pri uporabi spletnega mesta v lasti družbe Kabi d.o.o. in njegovih podstrani, upoštevali vsa določila teh Splošnih pogojev.

2. Podatki o upravljalcu spletne strani Novogradnje.com.
Elektronski medij Novogradnje.com izdaja družba Kabi. d.o.o., Ljubljana s sedežem na Dolenjski cest 43 v Ljubljani, matična številka družbe je 5637635000. Časovni interval delovanja je 24 ur na dan, z dnevnim osveževanjem programskih vsebin. Vsebino razširjamo preko svetovnega spleta v slovenskem jeziku.

3. Avtorske pravice
Lastnik komercialnih avtorskih pravic nad vso dokumentacijo, programsko opremo ter vsem ostalim tekstovnim in slikovnim materialom na spletnem portalu Novogradnje.com je Kabi d.o.o. – to pa ne velja za tiste vsebine, ki jih v sistem vnesejo zunanji uporabniki (bralci in ponudniki vsebine), ali za vsebine, ki jih za namen objave družbi Kabi d.o.o., Ljubljana posredujejo poslovni partnerji (oglasi, napovedi dogodkov, seo članki …).

Vsi dokumenti, programska oprema, ves tekstovni in slikovni material, ki ga je mogoče prenesti s strežnika, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Kabi d.o.o, Ljubljana, razen, če ni s pogodbami ali zakoni določeno, ali navedeno drugače. Prejemnik vsebin oziroma uporabnik je obvezan ravnati kot dober gospodar. Uporaba dokumentacije, programske opreme, tekstovnega ali slikovnega materiala s spletnega portala si21.com za kakršen koli namen, ki bi škodoval interesom podjetja Kabi d.o.o., Ljubljana, je prepovedana.

Uporaba tekstovnega ali slikovnega gradiva, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje ali licenciranje v komercialne namene programske opreme ali dokumentacije s spletnega mesta si21.com kjerkoli drugje, razen na spletnem mestu Novogradnje.com, pa brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Kabi d.o.o., Ljubljana, ni dovoljena.


Če uporabnik nepooblaščeno objavi avtorsko gradivo, do katerega ima materialne pravice družba Kabi d.o.o., Ljubljana, je dolžan za objavo plačati odškodnino po veljavnem ceniku družbe.


Vse zaščitene blagovne znamke, patenti, rešitve in druge vsebine družbe Kabi d.o.o., Ljubljana, ki so omenjene ali prikazane na spletni strani si21.com, ostajajo v lasti družbe Kabi d.o.o., Ljubljana ali njenih pogodbenih partnerjev, uporabnik pa z obiskom spletne strani si21.com ne pridobi nikakršne licenčne ali druge pravice do izkoriščanja teh zaščitenih blagovnih znamk, avtorskih pravic, patentov, rešitev in drugih vsebin. 

4. Uredniška odgovornost

Komentarji in drugi prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi mnenja uredništva in niso nujno v skladu z uredniško politiko. Za vsebino komentarjev na družbenih omrežjih ne odgovarjamo. 

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino poslanih sporočil. Odgovornost v celoti prevzema naročnik. Sporočila so trajno arhivirana v arhivu na spletni strani Novogradnje.com.

5. Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov
Za uporabo nekaterih storitev na spletnem mestu Novogradnje.com morate opraviti vpis, s katerim boste morali družbi Kabi d.o.o., Ljubljana posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in potem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev vsi podatki pravilni in ažurni, kakor predpisuje veljavna zakonodaja. Kabi d.o.o., Ljubljana se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.


Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z določili zakonov, veljavnih v Republiki Sloveniji, teh Splošnih pogojev in upoštevajoč dobro prakso na tem področju delovanja za obdelavo v svojih zbirkah za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o morebitnih napakah v izdelkih, pošiljanje ponudb in oglasnega gradiva.


Osebne podatke uporabnic in uporabnikov lahko družba Kabi d.o.o., Ljubljana hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in z upoštevanjem Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.


Pravno podlago za obdelavo podatkov registriranih uporabnikov spletnega mesta predstavlja veljavna privolitev teh posameznikov v obdelavo. V zvezi s podatki, ki se obdelujejo za zgoraj naštete namene, imajo registrirani uporabniki spletnega mesta skladno z veljavno zakonodajo pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, pravico do prenosljivosti, pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Družba za namen optimiziranja in izboljšanja ponudbe produktov in storitev, ki jih ponuja posameznikom, vaše podatke tudi avtomatizirano obdeluje, vključno z oblikovanjem profilov.

6. Odgovornost uporabnika
Uporabnik se z obiskom spletnega mesta Novogradnje.com zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal le na zakonit način in na način, kot je to predvidela družba Kabi d.o.o., Ljubljana, ter da do podatkov, sistema ali storitev, ki jih zagotavlja družba ne bo dostopal na način, ki ga družba ne predvideva ali spodbuja.
Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, in za to, da so te aktivnosti zakonite, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Kabi d.o.o., Ljubljana. Družba Kabi ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

7. Oglasi, članki in druge vsebine, ki jih posredujejo uporabniki
Uporabnik ohrani avtorske pravice nad komentarji in vsebinami, ki jih posreduje v sistem, kot to predvideva družba Kabi d.o.o., Ljubljana, uporabnik odgovarja za zakonitost teh vsebin in se strinja s prikazom vsebin na spletnem mestu si21.com.

Družba Kabi d.o.o., Ljubljana si pridržuje pravico do pregleda, zavrnitve objave, urejanja, popravka  ali izbrisa neprimerne vsebine, ki ni v skladu z določili teh Splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Družba Kabi d.o.o. si pridržuje pravico, da ne bo objavila in da lahko po objavi prekliče njihovo elektronsko sled, če ugotovi, da:

  • se z njimi kršijo aktualni predpisi in zakoni v Sloveniji,
  • vsebujejo žaljive izjave ali klevete,
  • reklamirajo izdelke, katerih oglaševanje je po zakonu prepovedano,
  • spodbujajo kakršno koli nestrpnost,
  • spodbujajo dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali komu drugemu,
  • objavljajo zavajajočo vsebino,
  • so v nasprotju s poslovno politiko, veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.


Uporabnik bo za namen oglaševanja izdelkov, storitev ali komercialnih spletnih strani kontaktiral službo za trženje oglasnega prostora in se ravnal po njihovih navodilih.

8. Cene in plačila

Objava in posredovanje oglasnih sporočil se plačuje po veljavnem ceniku. Naročnik plača objavljanje in distribucijo sporočil za javnost (seo člankov, dogodkov, obvestil…) za obdobje 12 mesecev na podlagi poslanega naročila. Naročnik lahko naroči in plača tudi samo posamezno objavo in distribucijo sporočila za javnost. Naročnik se ob oddaji naročila s priloženo izjavo zaveže, da bo spoštoval splošne pogoje objavljanja sporočil za javnost, ki so navedeni na spletni strani  Novogradnje.com. Objava nepromocijskih besedil je brezplačna in se objavlja po presoji uredništva. Družba Kabi d.o.o. lahko cenik kadarkoli spremeni.

9. Omejitev odgovornosti
Vse vsebine in storitve, dostopne na spletni strani Novogradnje.com, so na voljo v takšni obliki in na način, kot je možno razbrati ob času dostopanja do spletne strani. Vsebine so na voljo takšne, »kot so«.
Kabi d.o.o., Ljubljana, kot upravitelj spletne strani na naslovu si21.com ne jamči za zanesljivost, ustreznost, točnost, pravočasnost in razpoložljivost informacij, spletne strani, izdelkov in storitev, oglaševanih na spletni strani si21.com.


Družba Kabi d.o.o., Ljubljana ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli – posredno, neposredno, posledično – škodo (osebno, čustveno, premoženjsko ali kakršnokoli drugo škodo…), ki izhaja ali je kakorkoli povezana ali izhajajoča iz uporabe ali delovanja spletne strani si21.com, najsi bo to škoda zaradi zmanjšane storilnosti, uporabnosti, okvare podatkov ali izpad poslovnih prihodkov. 

10. Končne določbe
Brez strinjanja in sprejetja teh Splošnih pogojev registracija uporabnika na spletnem mestu si21.com ni možna ali dovoljena.
Vse pravice, ki niso izrecno podeljene uporabniku s temi Splošnimi pogoji, so pridržane.
Iz strinjanja s temi Splošnimi pogoji in iz uporabe spletnega mesta Novogradnje.com ne izhaja nikakršno poslovno družabništvo med uporabnikom spletnega mesta in družbo Kabi d.o.o., Ljubljana.

Če katerega koli določila iz teh Splošnih pogojev ni mogoče izvršiti ali je nezakonito, ga smiselno nadomesti zakonsko veljavno in izvršljivo določilo oziroma predpis, ki najbolj ustreza namenu izvirnega določila.
V primeru sporov se uporabnik in družba Kabi d.o.o., Ljubljana, zavezujeta, da bosta skušala spor najprej rešiti sporazumno.
Za reševanje sporov v zvezi z avtorskimi pravicami in sporov, izhajajočih iz neupoštevanja določil teh Splošnih pogojev je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. 

11. Spreminjanje Splošnih pogojev
Družba Kabi d.o.o., Ljubljana si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi omogoča uporabo spletnega mesta si21.com. Vsakokratna zadnja različica Splošnih pogojev bo objavljena na spletnem mestu Novogradnje.com in dostopna preko povezave na vstopni strani spletnega mesta.

 

Ljubljana, 09.02.2023