Cenik oglaševanja

do 100 oglasov

na portalu nepremicnine.si21.com

do 15 slik

na posameznem oglasu

Oglas oddate

preko obrazca na spletni strani Nepremičnine Si21
ali preko programa Agent1 ali programa RE Agent.NET

Pogoji oglaševanja

Pogoj za oglaševanje na portalu Novogradnje je oglaševanje na
https://nepremicnine.si21.com neomejeno število oglasov

2500

na mesec
NAROČI OGLAŠEVANJE