Ljubljana - Tribuna, Prule Slovenija, Ljubljana, Center

1 od 5

Predstavitev

Tribuna - Prule, Ljubljana. Udobje sredi mesta.

Življenje v središču. Življenje v mirnem okolju.  Nov stanovanjsko - poslovni objekt Tribuna združuje vse najboljše, kar vam mesto lahko nudi. Omogoča hiter dostop do središča z vsemi storitvami in dogajanjem, značilnim le za mesto, kakršna je Ljubljana, ter življenje v mirnem in prijetnem okolju.

Ob hitrem ritmu sodobnega življenja je naš dom običajno eden redkih mirnih kotičkov, v katerem se lahko sprostimo. Prava izbira življenjskega prostora je izrednega pomena za kakovost bivanja, pomeni pa tudi prihranek dragocenega časa in energije. Za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta Tribuna smo izbrali lokacijo, ki ponuja optimalne možnosti za kakovostno bivanje v mestu, saj leži na najbolj zelenem predelu mestnega središča, z vsemi storitvami na dosegu roke. Neposredna okolica omogoča stanovalcem objekta Tribuna številne rekreacijske možnosti v naravi ali sproščujoče sprehode ob Ljubljanici.

V objektu Tribuna na Prulah vam ponujamo 93 stanovanj različnih velikosti, od garsonjer do štirisobnih stanovanj v razponu med 32 in 193 m2.

V objektu bo tudi 5 poslovnih prostorov z možnostjo združitve, za opravljanje mirnejših dejavnosti.

Poleg odlične lokacije zagotavljajo dodano vrednost kakovosti bivanja v objektu Tribuna raznolika stanovanja z odlično funkcionalno zasnovo in visokokakovostnimi ter skrbno izbranimi materiali za najzahtevnejše okuse. Nekaterim pritličnim stanovanjem pripadajo zasebni zeleni vrtički – atriji, ki so sredi mesta prava redkost. Večja stanovanja v nadstropjih imajo prostorne terase, balkone ali lože. Posebnost nekaterih stanovanj je odprt pogled na Grajski grič, na katerem stoji Ljubljanski grad, simbol slovenske prestolnice.

Objekt Tribuna je sodobno zasnovan in razdeljen na štiri jedra z ločenimi vhodi. Šteje dve podkleteni etaži, pritličje ter 5 nadstropij. V dveh podkletenih etažah so prostorne shrambe, pripadajoča parkirna mesta za stanovalce ter shrambe, predvidene za motorje. Vse etaže so po jedrih med seboj povezane s stopnišči in z dvigalom.

Objekt s svojo edinstveno zasnovo zagotavlja veliko mero varnosti in zasebnosti. Obogaten je z urejenim ograjenim notranjim atrijem, ki služi kot prostor za oddih stanovalcev. Prilagojen je tudi osebam z omejenimi gibalnimi zmožnostmi. Prednost za stanovalce je dnevno razpoložljiv servis za storitve vzdrževanja stanovanj in objekta.

Zasnova objekta in stanovanj

Zasnova objekta

Objekt Tribuna je sestavljen iz štirih med seboj povezanih lamel A, B, C, in D s štirimi komunikacijskimi jedri.

Lameli A in B sta vzporedni s Karlovško cesto, nanju sta v pravokotni smeri položeni lameli C in D. Lameli A in B tvorita v spodnjih etažah odprt prostor v smeri vzhod-zahod, v zgornjih etažah pa se z lamelama C in D prostor odpira v smeri sever-jug s pogledom na Grajski grič. Notranje dvorišče pridobljeno s tako postavitvijo je namenjeno izključno uporabi lastnikom objekta kot prostor za oddih in dostop do vhoda v posamezno jedro.

Namembnost objekta Tribuna je pretežno stanovanjska, pritličje lamele A, ki meji na Karlovško ulico, je namenjeno tudi drugim dejavnostim. V dveh kletnih etažah bodo izvedena parkirišča za potrebe stanovalcev in drugih uporabnikov objekta, shrambe za motorna kolesa, shrambe, kolesarnice ter tehnični in energetski prostori.

Etažnost
Lamela A 2K+ P + 2N
Lamela B 2K+ P + 2N
Lamela C 2K + 3N
Lamela D 2K + 3N

Konstrukcija
Nosilna konstrukcija je potresno varna in je sestavljena iz armiranobetonskih sten, armiranobetonskih stebrov in armiranobetonskih stropnih plošč. Objekt je temeljen na betonskih pilotih uvrtanih do nosilnih tal.

Streha
Strešne plošče so hidro in toplotno izolirane in ležijo na dveh nivojih. Streha nad 2. nadstropjem je pohodna, streha nad 5. nadstropjem je nepohodna.

Stene
Zidovi med posameznimi stanovanjskimi enotami so armirano betonski in ustrezno toplotno in zvočno izolirani. Predelne stene v stanovanjskih enotah so iz dvojnih mavčnih plošč. V mokrih prostorih so stene zidane iz lahkega betona. Predelne stene kletnih prostorov so zidane. Stene, ki so v komercialnih skicah označene kot predelne, je mogoče prestavljati.

Fasada
Fasada je toplotno izolirana, narejena iz lakirane aluminijaste pločevine z zasteklitvami. Del fasade je obložen s toplotnim ometom. Fasade, ki mejijo na Tesarsko in Zvonarsko ulico bodo iz reliefno oblikovanih MDF barvnih plošč.

Skupni prostori
Skupni prostori v kleteh in pritličju, kjer se nahajajo kolesarnice, tehnični prostori in energetski prostori so pleskani, tlak so iz keramike.
Prostori za čiščenje in osebje so v kleteh. Opremljeni so s trokaderom, stene in tla so obložena s keramiko. Na vhodu v jedro 4 (lamela B) je v pritličju predviden prostor za smeti, zaščiten z nadstreškom ter kovinsko ograjno steno z vrati, ki omogoča prezračevanje.

Vhodi
Objekt je razdeljen na štiri komunikacijska jedra. Komunikacijsko jedro povezuje vse etaže objekta s stopniščem in dvigalom. Na vhodu v posamezno jedro so nameščeni poštni nabiralniki, oglasna deska in videofon. Vhodna vrata v objekt so opremljena s samozapiralom, električno ključavnico in sistemskim ključem.

Stopnišča
V objektu so štiri stopnišča. Stene stopnišč in skupnih hodnikov so toplotno in zvočno izolirane in poslikane s pralno barvo. Tlak na vhodu, podestih in stopnicah je iz naravnega kamna.

Dvigala
V objektih so izvedena štiri dvigala ločena po posameznih jedrih s postajo v vsaki etaži. Vhod v dvigalo je prilagojen tudi za potrebe invalidnih oseb. Portal dvigala je obložen z naravnim kamnom. Tlak v kabini je iz naravnega kamna, stene, strop in vrata so iz inox materiala.
Jašek dvigala je zaradi izvedbe zvočne zaščite konstrukcijsko ločen od armiranobetonske plošče. Dvigali v jedru 2 in 4 sta predvidena v požarno varni izvedbi.

Parkirna mesta
Uvoz v dvoetažno podzemno garažo poteka preko pokrite uvozne rampe s Tesarske ulice, izvoz iz objekta pa po izvozni rampi na Zvonarsko ulico. Podzemna parkirišča so s stopniščem in dvigali povezana s stanovanjskimi etažami. Vhod v garažo je zavarovan z video nadzorom dvižnih avtomatskih vrat.

Tlak v garažah je izveden z epoksidnim premazom in hrapavim posipom. Na Tesarski in Zvonarski ulici je urejeno začasno parkiranje za obiskovalce. Za intervencijska vozila je omogočen dovoz iz Karlovške ceste. Garaža ima prisilno prezračevanje in vso predpisano požarno zaščito.

Shrambe
Shrambe stanovalcev so nameščene v I. in II. kleti in so prisilno prezračevane. Konstrukcijske stene shramb so armiranobetonske, predelne pa so zidane iz lahkega betona. Tlak je izveden z epoksi premazom. Vsaka shramba ima električno vtičnico in razsvetljavo, ki je vezana na pripadajoči električni stanovanjski rzdelilec.

Zasnova stanovanj

Stanovanja so različnih velikosti od garsonjer do štirisobnih stanovanj. Projektirana so brez funkcionalnih ovir in s predpisanimi odmiki, odprtinami vrat in drugim. Dostop do stanovanj je omogočen po posameznih jedrih po stopniščih kot tudi z dvigalom.
Stanovanja so zasnovana z delitvijo na dnevni in nočni del. Vsa so naravno osvetljena in osončena in primerno prezračevana. Vsako stanovanje je izolirano toplotno, zvočno in proti vlagi. Bivalni prostori imajo ustrezno zaščito proti soncu.
Nekatera stanovanja v pritličju imajo urejene zunanje atrije . Del atrija je tlakovan, del pa pokrit z zelenico.

Stene in stropi
Stene in stropi so finalno glajeni in poslikani z belo poldisperzijsko barvo. Stene sanitarnih prostorov so obložene s keramiko.

Tlaki
Tlaki v stanovanjih so iz parketa, razen sanitarnih prostorov, kjer je položena keramika. Tlaki na balkonih in ložah so iz keramike.

Vrata, okna, okenske police, ograje
Vhodna vrata v stanovanje so protivlomna, požarno odporna in zvočno izolirana.
Notranja vrata so lesena in suhomontažna.
Okna in balkonska vrata so v kombinaciji PVC in aluminij, zastekljena z dvoslojnim izolacijskim steklom, zunanjimi senčili ter notranjo in zunanjo polico.
Ograje v ložah in na balkonih so iz lepljenega kaljenega stekla.

Kuhinje
V kuhinji so napeljani priključki hladne vode za pomivalni stroj, hladna in topla voda za pomivalno korito ter skupni odtok, tako kot je določeno v projektiranem kuhinjskem nizu v komercialnih skicah.

Sanitarni prostori
Sanitarni prostori so opremljeni skladno z vrisano opremo prostorov v komercialni skici za posamezno stanovanje. Vsi sanitarni prostori imajo talno in stensko keramiko.

Poslovni prostori

Objekt ima skupno 5 poslovnih prostorov, ki omogočajo združitve. Poslovni prostori bodo zgrajeni do podaljšane III. gradbene faze.

V vsakem poslovnem prostoru je cev za elektro priključek, cevi za ogrevanje, cev za priključek na telefonsko omrežje, cevi za vodovodno in odvodno instalacijo ter kanali za prezračevanje. Števci posameznih lokalov so v I. kleti.

Instalacije in komunalni priključki

Strojne inštalacije - Vodovod
Vsako stanovanje ima svoj odštevalni vodomer za merjenje porabe hladne sanitarne vode, kjer je možno tudi daljinsko odčitavanje.

Ogrevanje
Vsako stanovanje ima toplotno podpostajo, ki je nameščena na hodniku. Poraba energije za ogrevanje se beleži preko kompaktnega toplotnega števca z daljinskim odčitavanjem.
Ogrevalna telesa, panelni jekleni in cevni radiatorji so opremljeni s termostatskimi glavami. V kopalnicah je izvedeno tudi električno talno gretje.

Hlajenje
V dnevnih prostorih stanovanj so nameščene inverterske klimatske naprave.

Prezračevanje
Prezračevanje kopalnic in WC-ja je urejeno z aksialnim ventilatorjem. Dovod zraka poteka preko vratne rešetke. Za kuhinjsko napo je v dvižnem jašku predvidena vertikalna cev.

Elektroinstalacije
Merilna mesta za porabljeno električno energijo v stanovanjih in poslovnih prostorih so ob komunikacijskih jedrih v I. kleti.
Kot dodaten vir je v II. kleti predviden diesel agregat, ki napaja skupne porabnike: garažna vrata, ventilator za odvod dimnih plinov in toplote iz garaže, požarne zavese, ventilatorje za stopnišča, videofone, video pristope, dve dvigali, požarno centralo in hidrofor za hidrante.
V posameznem stanovanje je instaliran centralno nadzorni sistem (CNS), ki zajema možnost upravljanja, nadziranja in delovanja razsvetljave, rolet, zaves, videofona, ogrevanja, vtičnic,itd…). Upravljanje s CNS sistemom je možno preko scenarijskih stikal, touchscreenov, mobitela, LAN mreže ali interneta.

Razsvetljava
Inštalacije razsvetljave v stanovanjih vključujejo izpuste za svetilke in priklope opreme, ki je v skladu s projektirano opremo označena v komercialnih skicah.
Javna razsvetljava je izvedena v sklopu zunanje ureditve.

Komunalni priključki
Predvideni so priključki na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, priključki elektrike, plina, telefona in TV.

Videofon
V vsakem stanovanju je video in audio naprava (videofon) s centralnim pozivnim mestom, ki je nameščena pri vhodu v objekt.

Telefonski priključek
V vsakemu stanovanju je najmanj eden telefonski priključek.

TV
V vsakem stanovanju je najmanj eden CTV priključek.

Računalniški priključek
Osebni računalnik je mogoče priključiti na internetno omrežje prek PTT ali CTV priključka.

Novogradnje v bližini

Varčne hiše v TRNOVSKEM PREDMESTJU

Povprečna cena kvadratnega metra: 3.177,66 €/m²

Število enot: 3

prosto: 3

RB ELLIPSE

Povprečna cena kvadratnega metra: 4.800,70 €/m²

Število enot: 7

prosto: 7

IDILA PRULE

Povprečna cena kvadratnega metra: 3.485,14 €/m²

Število enot: 2

prosto: 2

član družine Si21 portalov
  • Soseska Svetli Dvori, stanovanjski dvojčki Vrhnika, Sinja GoricaNa voljo bo 10 enot, dveh tipov, že od 226.000 EUR naprej…
  • Grofice VranskoV neposredni bližini gostilne Grof, Vranskega in avtocestnega priključka
  • Soseska RakovnikŠtirje večstanovanjski objekti - Ljubljana, Rakovnik
  • Soseska Saline - Osem enot
Izdelava spletnih strani: kABI d.o.o. na vrh

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.