Filter 1

1.147.200

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis

Podatki o novogradnji

Vrsta in tip
Zemljišče investicijsko zemljišče
Šifra oglasa
PZ02338
parcela
1.912 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Gorenjska
področje
Bled
lokacija
Bled
področje podrobno
Za gradnjo treh hiš
Opis

Bled - zemljišče za investicijo na centralni in sončni legi. 

Zemljišče se nahaja le 500 metrov stran od jezera, v bližini "glavne" Ljubljanske ceste, a še vedno dovolj umaknjeno od prometnih poti, ter kot tako nudi mir in zasebnost. 

Zemljišče ki se prodaja je v celoti stavbno zemljišče na katerem je predvidena gradnja treh enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb (kot je razvidno iz priložene slike). 

Za "razvoj" zemljišča so bile izdelane in s strani pristojnih organov (Občina Bled in Zavod za varstvo kulturne dediščine) potrjene Strokovne podlage - idejna zasnova za območje. 

Po načrtovani parcelaciji bo zemljišče, ki se prodaja razdeljeno na 3 gradbene parcele, na vsaki od teh pa je predviden po en stanovanjski objekt: 

 • zemljišče 1: 767,00 m2
 • zemljišče 2: 565,00 m2
 • zemljišče 3: 580,00 m2

Skupna izmera stavbnega zemljišča je 1.912 m2. Cena 600 EUR/m2.

Pogoji za gradnjo:

 • pritlične stavbe do (K) + P + M (višina kolenčnega zidu je največ 1,20m) in nadstropne stavbe do (K) + P + 1 + M (kolenčni zid pri nadstropnih objektih ni dopusten)
 • dopustna višina etaž (svetla višina) je do največ 3,00 metre
 • odmiki so predvideni v priloženi dokumentaciji, kjer niso pa se uporabljajo določila 81. člena OPN
 • velikost objekta: tlorisni gabarit v obliki črke L z višjim in krajšim krakom (V-Z), ter nižjim in daljšim krakom (S-J), glavni volumen ima razmerje stranic vsaj 1:1,3, pri čemer je razmerje stranic zagotovljeno vsaj v etaži na terenu (pritličje). Tlorisni gabarit objekta je 6,00-11,00 x 16,00 m s toleranco +- 1m v obeh smereh tlorisa. Nadstrešek do 40,00 m2 je dopusten samo v okviru v situaciji narisanih parkirišč in dvorišča
 • streha nad osnovnim objektom: dvokapnica v naklonu 38°-45°. 

Za dopustne dejavnosti se upošteva splošni PIP za območje SSvj: V stanovanjskih objektih sta kot gostinski nastanitveni dejavnosti pogojno dopustna sobodajalstvo in oddajanje apartmajev. Pri tem je skupna površina ene ali dveh stanovanjskih enot vsaj 50 % uporabne površine objekta, preostala uporabna površina objekta pa je lahko namenjena oddajanju sob ali apartmajev. Sobe in apartmaji so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje).

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Bled - building plot for development on a great location.

The plots location is only 0,5 km away from Lake Bled, in the near proximity of the main road "Ljubljanska cesta", but still just enough away, to offer peace and quiet, moreover privacy. 

The land for sale is in its entirety building plot, on which according to the documentation provided by municipality and cultural heritage unit of Kranj, it is allowed to build 3 houses (one or two apartment buildings) - as seen on the provided photo. The "idea project" got the green light from all the necessary offices (municipality and cultural heritage unit of Kranj), and as such awaits for an investor to start the project. 

It is planned that the plot is devided into 3 building plots, each carrying one house:

 • plot 1: 767,00 m2
 • plot 2: 565,00 m2
 • plot 3: 580,00 m2

The land measures 1.912 m2. The price is 600 EUR/m2.

For details regarding building restrictions feel free to contact us by phone, email or visit us in our office.